Bilder och film

Resterna av den ursprungliga bryggan.

Flygfoto av det pågående bygget av den nya bryggan vid Fornbybankens norra ände.

Film som visar det pågående bygget av Fornby Långbrygga.