Bidragsgivare till bryggan

   
   

156 541 kronor

250 000kr
donerat mål

Bo Heyman och Pia Liedner

Göte och Ulla Nyström

Inkeri och Bengt Söderberg

Christina och Jonas Rosén

Susanne och Björn Albihn

John Lövgren och Birgitta Dalin

Per Sandströms minne

Johan Dalin

Elisabeth Dalin

Christina Sjöberg och Kjell Leander

Marianne Carlsson och Åke Nygren

Lisskulla och Göran Lindgren

Ewa Sarén

Lennart Lange

Per och Huyen Dalin

Peter och Jeanette Dalin

Anndra de Bell

Rolf Dufvas dödsbo

Mikael Backström

Per och Britt Richloow

Patrik Hag och Susanne

Eva och Stig Lagerqvist

Göran Olmarker

Margareta och Govert Vlaskamp

Alwerholm/Eriksson

Marcus Wiederkehr

Sven Sarén

Familjen Heldemar

Mats och Inga-Maj Friberg

Inga-Britt Daniels

Kurt Daniels

Hans och Kerstin Blomkvist

Familjen Åke Sarén

Nygårds Leif Johansson

Hanna och Mats Nygren med familjer

Bibbi och Göran Haglund

Arne Land

Kjell Hag

Marianne och Björn Sundin

Bengt Hag

Rolf Berglund

Pirjo och Christer Alm

Ingemar Back

Stig Konradsson

Familjen Mutvei

Nygårds Gudrun och Ingvar Johansson

Till minne av Ingemar Bond

Till minne av Lennart Schultz

Christina och Gösta Holding

Daniel och Ann-Sofie Sarén

Karin och Jan-Erik Leander

Christina och Lars-Erik Haglund

Per Hag

Familjen Strandberg-Sarén

Bengt Nyström

Familjen Marcus, Gassarvet

Lisbetes Roland och Kristina

Almo båtklubb

Helene och Owe Lundgren Heldemar

Reie Forsberg

Till minne av Bernt Larsen

Familjen Land

Ellen och Göran Norberg

Till minne av Inkeri Söderberg

Fornby båtklubb

Ron och Donna Brown, Kalifornien

Göran Dalin, Ekaterine Gagoshidze, Anna Gagoshidze Dalin

Emma Siewert, Nathalie Siewert

Till Govert Vlaskamps minne

Lundö-Svedberg

Rolf Trädgårdh

Gustav Dalin

Tull Kjell Olsson

Björn Sundin 70 år

Lars-Erik Haglund 75 år

Christina Kylberg Haglund 70 år

Till Bengt Hags minne

Margareta Lundö Svedberg

Bernt Grip

Christina Schultz

Till Kerstin Blomkvists minne

Till Börje Nygrens minne

Jan Sigus

Jonas Rosén 60 år

Till Maj-Britt Rambergs minne

Birgitta o Ewa 70 år

Cornelia Leander dop 25/8 2018

Till Ebba Lindströms minne

Kjell Leander 70 år

Till minne av Björn Sundin

Till minne av Ruth Nygårds

Till minne av Lilly Bond

Till minne av Grytnäs Barbro Ersdotter

Till minne av Margit Brottare

Till minne av Bror Svensson

Till minne av Stusspjons Bror Andersson

Till minne av Per Olov Norling

Christina Rosén 60 år

Kerstin Sandström 75 år

John Bond 90 år

Till minne av Lisbeth Dietrich Holding